سایر خدمات

این شرکت خدمات و تعمیر رزوه­ لوله­ های درون چاهی ، فرز کاری قطعات بسیاربزرگ(توسط فرز دروازه ای) و تراشکاری سایرقطعات درخواستی را در دستور کار خود دارد.