شیارزنی

این شرکت مجهز به یک دستگاه شیارزنی cnc میباشد که از نظر کارایی ( سرعت و کیفیت عملیات شیارزنی) در ایران بهترین بوده و همچنین از نظر اقتصادی برای مشتریان نفتی ایرانی بسیار مقرون به صرفه می باشد.

طول این دستگاه 12 متر است که تعداد 72 محور متصل به تیغه های برش، شکاف های مستقیمی با ضخامت های 0.04 تا 0.08 اینچ ایجاد می کند. در هرگام عملیات شیارزنی با توجه به نیاز مصرف کننده و الگوهای موجود شیارهای مشخصی ایجاد می شود که اندازه شیارها قابل تنظیم می باشد.

همچنین می توان برای افزایش منطقه باز (open area) مورد نیاز، بجای الگوی تک برشی از الگوهای چندگانه بدون همپوشانی استفاده کرد که در این حالت در هر گام تعداد شیارها حداقل دو برابر حالت قبل می شود.

در پایان کار لوله ها کاملا پلیسه زدایی و تمیزکاری شده و مطابق با استاندارد API 5CT دریفت زنی (Drift) و کنترل می گردد.